Usługi

Nasze wsparcie obejmuje przede wszystkim:Bieżące doradztwo podatkowe

Istotą bieżącego doradztwa podatkowego jest regularne rozwiązywanie codziennych problemów podatkowych. Może się to odbywać zarówno w ramach stałej współpracy (dyżury doradcy), jak również przy zaangażowaniu do pojedynczych projektów (doradztwo ad-hoc). Bez względu na wybór współpracy wsparcie może przyjmować formę pisemnych opinii, odpowiedzi mailowych lub telefonicznych.

Dyżury doradcy – dedykowany przede wszystkim podmiotom, które chciałby poszerzyć swoje portfolio usług oferowanych Klientom o wsparcie doradcy podatkowego. Usługa polega na ustaleniu stałych dni (godzin), w których Klienci mają możliwość skorzystania z bezpośredniego wsparcia w tematach podatkowych.

Doradztwo ad-hoc – polega na wsparciu przy pojedynczych, konkretnych zagadnieniach podatkowych powstałych w odniesieniu do konkretnej transakcji lub procesu.


Wsparcie przy projektach restrukturyzacyjnych

Usługa polegająca na opiniowaniu na bieżąco konsekwencji podatkowych planowanych przekształceń. Wsparcie istotnie zwłaszcza w kwestii identyfikacji ryzyk związanych z budowaniem struktur międzynarodowych, przenoszeniem znaków towarowych czy wykorzystaniu schematów mogących być uznanych przez Ministerstwo Finansów za agresywną optymalizację.


Zastępstwo procesowe

Reprezentowanie Klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi na dowolnym etapie postępowania. Dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów sugerujemy włączenie nas w spór jak najwcześniej tak, aby zachować spójność strategii procesowej. Zastępstwo obejmuje również sporządzanie pism procesowych, monitorowanie przebiegu sprawy oraz obecność na rozprawach.


Podatkowe zabezpieczanie transakcji

W czasach ciągłych zmian interpretacji przepisów przez organy podatkowe niezmiernie ważne jest maksymalne zabezpieczenie transakcji. W zależności od ich rodzaju proponujemy wsparcie w zakresie wystąpienia o interpretacje indywidualne, opinie zabezpieczające bądź porozumienia cenowe (APA).


IP Box

W ramach tego typu wsparcia opiniujemy zapisy umów pod kątem możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania 5% PIT lub CIT (tzw. IP Box). W przypadku weryfikacji pozytywnej przygotowujemy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zabezpieczającej stanowisko podatnika. Występujemy również w roli pełnomocników w całym procesie przed Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej.


Audyt podatkowy

Z chęcią podejmujemy się projektów polegających na sprawdzeniu poprawności procesów oraz kompletności dokumentacji podatkowej. Bez znaczenia czy takie działanie wynika z analizy działania po restrukturyzacjach czy po prostu ma na celu zmniejszenie ryzyka podatkowego.